اخذ نمایندگی

شرکت آسمان پردازان اسپادانا نمایندگی در هر شهر را فقط به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی تحت شرایط اعلام شده در ذیل  اعطا خواهد نمود.
وثیقه سپاری به ارزش حداقل پانصد میلیون ریال (معادل ۵۰ میلیون تومان) در رهن پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد.  درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی، از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمدتشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شرکت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بوددرصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ، شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازی نمایدارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده میشود.

شرایط عمومی

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
 4. داشتن تجربه کافی در امر فروش و خدمات پس از فروش خودرو
 5. دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
 6. دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال سن
 7. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 8. اقامت دائم در محل مورد تقاضا
 9. داشتن توانایی مالی کافی جهت احداث، ‌استانداردسازی، تجهیز، تامین قطعات یدکی و مدیریت نمایندگی

شرایط اختصاصی

 1. پروانه فعالیت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
 2. تاییده جهاد کشاورزی در خصوص صلاحیت انجام خدمات کشاورزی
 3. خریداری حداقل یک فروند پهپاد کشاورزی آگراس
 4. دارا بودن تعداد حداقل ۲ نفر خلبان پهپاد مورد تایید اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مدارک مورد نیاز

 1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی
 2. کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی / کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
 3. کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا یا اجاره نامه ۵ ساله
 4. کپی شناسنامه از تمام صفحات
 5. کپی آخرین مدرک تحصیلی
 6. کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
 7. دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد
 8. تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
 9. نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
 10. گردش مالی حساب بانکی متقاضی در ۶ ماه اخیر (شامل جمع بدهکار- جمع بستانکار-مانده حساب-معدل حساب-مسدودی و … )

امکانات مورد نیاز

 1. در اختیار داشتن ملکی به مساحت حداقل ۳۰ متر مربع در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد شهر با عرض حدود ۴ متر در مجاورت خیابان
 2. تجهیزات اداری و الکترونیکی ( رایانه رومیزی ، پرینتر، … )