فانتوم

سری فانتوم ها اولین سری یا کلاس ربات های پرنده در دنیای تجهیزات تصویربرداری هوایی اند. این مدل در بین استفادکنندگان از این تجهیزات بسیار مورد استقبال قرار گرفته و جای خود را باز کرده است.